Litt historie

Erdal Janitsjar (Erdal Ungdomskorps)
ble stiftet 2. oktober 1972 som brassband.
I 1976 gikk korpset over til å bli janitsjar og det er vi fremdeles!
Etter noen år var gjennomsnittsalderen såpass høy at vi endret navn til Erdal Janitsjar.


Søk
Driftes av Styreportalen AS